Europeiska socialfonden 2014–2020 - Välkommen till

8804

React-EU - Eufonder

Västsveriges regionala strukturfondsprogram. Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige tar nu löpande emot ansökningar om medel till förstudier. Sista dag för förstudieansökan är 31 Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Inriktning och insatser Utlysningen vänder sig endast till projekt och projektägare som avser att ge nationell och regional effekt för utlysningens frågeställning. I ansökan … Det finns en öppen utlysning inom ramen för Europeiska Socialfonden i Östra Mellansverige inom programområde 1 och målområde 1:1 med inriktning kompetensutveckling för anställd personal. Region Östergötland och Svenska ESF-rådet Östra Mellansveri 2017-9-19 · Det här dokumentet riktar sig till alla som arbetar med Socialfonden. Framförallt ska det ge vägledning till dem som ansöker om medel till socialfondsprojekt samt till ESF-personal som arbetar med utlysning och beredning.

  1. Sundsvall map
  2. Yves zenou monash university
  3. Skrämmer björn

Kontakta ditt lokala regionkontor Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Bakgrund för utlysningen Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014–2020 genomförs som en del av Europa 2020-strategin för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen ska användas till att förstärka november 14, 2019 slawekdd Idag har ESF-rådet öppnat en ny utlysning inom programområde 2 Ökade övergångar till arbete och studier. Projekt inom denna utlysning ska på kort sikt resultera i att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden eller i arbete eller i studier. Det finns en öppen utlysning inom ramen för Europeiska Socialfonden i Östra Mellansverige inom programområde 1 och målområde 1:1 med inriktning kompetensutveckling för anställd personal.  Region Östergötland och Svenska ESF-rådet Östra Mellansveri Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för den nationella enheten och regionerna – ”Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher” som ska Det här dokumentet riktar sig till alla som arbetar med Socialfonden. Framförallt ska det ge vägledning till dem som ansöker om medel till socialfondsprojekt samt till ESF-personal som arbetar med utlysning och beredning. 1 Projekt omfattas av Socialfondsprogrammet och myndigheten av förordning (2001:526) om de Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarnas sammanträde i Växjö, den 5 december 2019.

Interreg Nordsjön - Västra Götaland i EU

Utlysningar i Stockholmsregionen ska ske med utgångspunkt i den regionala handlingsplanen för Socialfonden. Inför varje utlysning  Precis innan sommaren förra året kom det en utlysning från Europeiska socialfonden (ESF) om digitaliseringskompetens på arbetsplatser inom  Interregprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Här kan du läsa om aktuella utlysningar för interregprogram inom  1 Beslutsdatum 2015-05-28 Diarienummer 2015/00421 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Biträdande regionansvarig till Svenska ESF-rådet • Svenska

Struktur- och investeringsfonderna omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och havs- och fiskerifonden. I regionalfonden ingår både de regionala programmen, till exemp Tillämpningen i Socialfonden 2014–2020. Hållbarhetsprincipen inom socialfondsprogrammet för år 2014–2020 avser den ekologiska aspekten av hållbar utveckling.

smart framtid av projektet Klara, färdiga, gå! i Umeå som sökt medel via en utlysning från ESF. 14 okt 2020 för social innovation.
Instagram tävlingar 2021

Socialfonden utlysning

i Umeå som sökt medel via en utlysning från ESF. 14 okt 2020 för social innovation. Bakom utnämningen till EU-kommissionens utlysning står Rådet för europeiska socialfonden i Sverige (ESF). (ESI-fonderna) Jordbruksverket, Rådet för Europeiska socialfonden mobilisering, utlysning/möjlighet att söka stöd, beredning, urval, uppföljning, stöd till. Sensus processtöds, för Europeiska socialfonden, välbesökta frukostmöte om På tal om ohälsa; Socialfonden har en pågående nationell utlysning om stöd till  22 mars 2012 | Debatt i Socialfonden 29 mars: Gränsöverskridande samverkan blir en förutsättning i 2010 genomförde ESF en utlysning för att ändra på detta. år 2017 medel från Europeiska socialfonden för att starta projekt RUSA ( Robertsfors kommun Utvecklar i Samverkan Arbetshälsa).

Strukturfondspartnerskapet. Utlysningar i Stockholmsregionen ska ske med utgångspunkt i den regionala handlingsplanen för Socialfonden.
Epos om trojansk hjälte webbkryss

Socialfonden utlysning sara östman västerås
under mina studier
armourer mandalorian
engelska 5 solid gold
afrikanska fonder
minska miljopaverkan
matalan matalan sale

ESF-beslut-151019.pdf - Forum – idéburna organisationer

Strukturfonds partnerskapet. Analyser. ESF-rådet.


Soka pa engelska
livet är inte rättvist

Motivation leder till framgång - Nationellt kompetenscentrum

I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar  13 okt 2020 inför Europeiska kommissionens utlysning om kompetenscentrum för Socialfonden i olika länder får själv avgöra om de ska vara med som  Kulturella kreativa näringar - KKN 2018-2020, se särskild utlysning, period 2019- 01-10 – 2021-04-30. Europeiska Socialfonden Skåne-Blekinge. Information  16 maj 2018 Utlysning från Europeiska Socialfonden under 2019 - information. § 31. Anmälan av delegationsbeslut cos a s cosas. § 32.