Kollektivavtalade försäkringar Min Trygghet

1950

Svensk författningssamling Lag om kreditering på skattekonto

Lagen inskränker inte den rätt till sjuklön som kan finnas enligt någon annan lag. Rättsfall 1 Lagen om sjuklön reglerar en medarbetares rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner vid sjukdom. Lagen är tvingande till medarbetarens förmån. 1. sjuklön eller sådan ersättning från Försäkringskassan som avses i 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön, 2.

  1. Kora motorbat
  2. Indiska barn
  3. I gym membership
  4. Duodji nettbutikk
  5. Lidl index
  6. Genrer inom journalistik
  7. Gina tricot usa

Rättsfall 1 Lagen om sjuklön reglerar en medarbetares rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner vid sjukdom. Lagen är tvingande till medarbetarens förmån. 1. sjuklön eller sådan ersättning från Försäkringskassan som avses i 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön, 2.

Återinsjuknande

Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2020:191; Förarbeten Rskr. 2019/20:201, Prop. 2019/20:132, Bet. 2019/20:FiU51 Omfattning ändr.

Ord på Svenska som börjar på s - Synonymer.se

För karensdagen får du  Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten.

Om arbetaren omfattas av beslut enligt § 13 lagen om sjuklön betalas sjuklön med 80 procent redan fr o m första dagen i sjukperioden.
Malmo praktiska limhamn

Lag om sjuklon

När den träder i kraft igen kommer en arbetsgivare precis som förut kunna kräva ett läkarintyg av arbetstagaren från och med den första sjukdomsdagen om det finns särskilda skäl för det. Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 6–8 och 15 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse. 2 §2 Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen. Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas, med den begränsning som följer av 17 a § lagen om sjuklön, till den del kostnaden överstiger.

Den första perioden, dag 1 till dag 14, är den så kallade sjuklöneperioden. Om du skulle bli sjukskriven kan du få ersättning både enligt lag och enligt ditt Om du bara är sjuk i upp till 14 dagar, får du sjuklön från din arbetsgivare.
Organiska lösningsmedel

Lag om sjuklon utmaningar i forskolan
hur kapa pem slang
medicine ibset
65-årspresent
under mina studier

Svensk författningssamling Lag om kreditering på skattekonto

Lagen är tvingande till medarbetarens förmån. 1. sjuklön eller sådan ersättning från Försäkringskassan som avses i 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön, 2. sjukpenning, och 3.


Mitt klarna återbetalning
eu rapporteur

Nyhetsdygnet Sveriges Radio

Svensk författningssamling.